Únete a la comunidad:
  • tweetter
  • mail

Actividades / Eventos

       

PAMBANSANG KONGRESO SA NANGANGANIB NA WIKA 2022

Ang Pambansang Kongreso sa Nanganganib na Wika ay tatlong araw na kongreso na gaganapin sa 24-26 Oktubre 2022, 9:00nu–4:00nh. Ang pamamaraang gagamitin ay hybrid—ang susing tagapagsalita, mga tagapanayam, mga presenter, at 100 kalahok ay ......
LEER TODO
Share:

Journey to the opening of the Gumbaynggirr Giingana Freedom School

Clark Webb will talk about the journey to opening the Gumbaynggirr Giingana Freedom School, the first bilingual Aboriginal school in New South Wales, and aspirations for the future.Clark Webb will talk about the journey to opening the Gumbaynggirr Giingana Freedom School, the first bilingual Aboriginal school in New South Wales, and aspirations for the ......
LEER TODO
Share: